Zarys urządzeń prawnych górnictwa w Polsce po koniec XVI wieku

Przegląd Historyczny, Tom 13, Numer 2 (1911) s. 232-247
Maryan Rosenberg

 

do góry