Z twórczości graficznej dziesięciolecia w zbiorach biblioteki zakładu im. Ossolińskich

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 3 (1955) s. 375-376
Maria Zembatówna

 

do góry