II Ogólnopolska Konferencja Naukowa W sprawie badań nad sztuką : Warszawa 30. V.-4. VI. 1955

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 17, Numer 3 (1955) s. 361-363

 

do góry