"K počatkoum feudálni monarchie v Čechách (Sigillum commune regni", Rostislav Nový, [w:] "Časopis Narodniho Muzea - Historické Museum 145", 1976, no. 3-4 : [recenzja]

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 32, Numer 2 (1980) s. 229
, Rostislav Nový (aut. dzieła rec.)

 

do góry