Pierwsza polska myśl o potrzebie badań socjologicznych nad filmem

Kwartalnik Filmowy, Tom 15, Numer 4 (60) (1965) s. 67-68, 72
Irena Nowak-Zaorska

 

do góry