Teksty Oficjum Sacrosancti Sepulchri Hierosolymitani u Bożogrobców Miechowskich i w Proprium Poloniae : (w 150-lecie kasaty prepozytury miechowskiej) = De textibus Officii Sacrosancti Sepulchri Hierosolymitani apud eiusdem Sepulchri Canonicos Miechovienses et in Proprio Poloniae

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 20 (1970) s. 179-194
Jerzy Kopeć

 

do góry