Działalność gospodarcza Stanisława-seniora rodu Lubienieckich w Lubelskiem

Odrodzenie i Reformacja w Polsce, Tom 27 (1982) s. 143-148
Teresa Stachurska-Maj

 

do góry