Dwie kompozycje okolicznościowe. Annibale Orgas, Virgilio Mazzacchi

Muzyka : kwartalnik Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Tom 37, Numer 1 (144) (1992) s. 53-58
Anna Szweykowska

 

do góry