Propaganda wizualna Wolnego Miasta Gdańska

Porta Aurea : rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, Tom 9 (2010) s. 182-225
Jacek Friedrich

 

do góry