"Studia Źródłoznawcze, Commentationes", t. 32, 32-33, Warszawa 1990 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 93 (1994) s. 283-290
Edward Potkowski

 

do góry