Dwa nieznane obrazy Maksymiliana Gierymskiego

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 36, Numer 2 (1974) s. 179-194
Halina Stępień

 

do góry