O iluminowanych dokumentach epoki baroku

Biuletyn Historii Sztuki, Tom 29, Numer 4 (1967) s. 459-478
Mieczysław Gębarowicz

 

do góry