Zjednoczenie z Bogiem w kontekście ludzkiej grzeszności i możliwość niegrzeszenia w świetle Pierwszego Listu Jana

Studia Ełckie, Tom 14 (2012) s. 373-387
Dariusz Adamczyk

 

do góry