Macedońska historiografia dynastyczna X wieku jako źródło do dziejów Bizancjum w latach 813-867

Studia Źródłoznawcze. Commentationes, Tom 16 (1971) s. 59-83
Tadeusz Wasilewski

 

do góry