Kandydatura francuska do tronu polskiego za panowania Zygmunta Augusta

Kwartalnik Historyczny, Tom 81, Numer 2 (1974)
Maciej Serwański

 

do góry