"Studia źródłoznawcze. Commentationes", T. I, Warszawa 1957; T. II, Poznań 1958 : [recenzja]

Archeion : czasopismo naukowe poświęcone sprawom archiwalnym, Tom 30 (1959) s. 195-199
Marian Friedberg

 

do góry