Teksty źródłowe benedykcji rzeczy dla chorych w potrydenckich rytuałach polskich [Badania zrealizowano w ramach projektu nr 1-0428-91-01, finansowanego w latach 1991-1994 przez KBN]

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 61 (1992) s. 83-100

 

do góry