Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej = Der Unterricht in Polen im Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 64 (1995) s. 641-642
Ryszard Skrzyniarz

 

do góry