Źródła do dziejów Seminarium Diecezjalnego w Sandomierzu w latach 1820-1926 = Fontes res gestas Sacri Seminarii Sandomiriensis annorum 1820-1926 illustrantes

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 33 (1976) s. 329-359
Stanisław Kotkowski

 

do góry