Katalog Archiwum Klasztoru Sióstr Bernardynek przy kościele św. Józefa w Krakowie = Catalogus Archivi Coenobii Sororum Bernardinarum ad ecclesiam s. Joseph Cracoviae

Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne : organ Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Tom 20 (1970) s. 5-94

 

do góry