International Journal of Management and Economics

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej
ISSN 2299-9701, 1428-1457

up