Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0324-8208

up