Teksty Drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0867-0633

up