Argument : biannual philosophical journal

Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ISSN 2084-1043, 2083-6635

up