Collectanea Philologica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1733-0319

up