Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 1427-969X

up