Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0208-6069

up