Managerial Economics

Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ISSN 1898-1143

up