Rocznik Komparatystyczny

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISSN 2081-8718

up