Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0031-0514

up