Studia i Materiały do Dziejów Żup Solnych w Polsce

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
ISSN 0137-530X

up