Studia Romanica Posnaniensia

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ISSN 0137-2475

up