Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN 0208-6018

up