Biuletyn Historii Sztuki
Tom 65 ( 2003), Nr 3/4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry