Biuletyn Historii Sztuki
Tom 74 ( 2012), Nr 3-4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry