Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Tom 14 ( 2013), Nr 8 (2)

Społeczna Akademia Nauk
ISSN 1733-2486

do góry