Biuletyn Historii Sztuki
Tom 12 ( 1950), Nr 1-4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry