Ruch Biblijny i Liturgiczny
Tom 9 ( 1956), Nr 4-6

Polskie Towarzystwo Teologiczne
ISSN 2391-8497

do góry