Kwartalnik Filmowy
Tom 30 ( 2008), Nr 64 (124)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry