Biuletyn Historii Sztuki
Tom 73 ( 2011), Nr 3-4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry