Biuletyn Historii Sztuki
Tom 63 ( 2001), Nr 1-4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry