Małopolskie Studia Historyczne
Tom 8 ( 1965), Nr 1-2 (28/29)

Polskie Towarzystwo Historyczne
ISSN 0209-1372

do góry