Kwartalnik Filmowy
Tom 10 ( 1960), Nr 2 (38)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry