Biuletyn Historii Sztuki
Tom 70 ( 2008), Nr 1/2

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry