Biuletyn Historii Sztuki
Tom 62 ( 2000), Nr 3/4

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry