Biuletyn Historii Sztuki
Tom 72 ( 2010), Nr 1-2

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry