Biuletyn Historii Sztuki
Tom 58 ( 1996), Nr 1/2

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0006-3967

do góry