Kwartalnik Filmowy
Tom 7 ( 1957), Nr 2 (26)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry