Kwartalnik Filmowy
Tom 8 ( 1958), Nr 2 (30)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry