Kwartalnik Filmowy
Tom 12 ( 1962), Nr 1-2 (45-46)

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
ISSN 0452-9502

do góry